แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

บอร์ดย่อย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้รวม

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[-] แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

[-] แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[-] แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

หัวข้อ

<< < (10/16) > >>

[1] ขอแผนคณิตมอปลายเพิ่มเติม

[2] ขอแผนจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอ์ ป.5 ด้วยครับ

[3] ขอหลักสูตรท้องถิ่นหน่อยนะคะ

[4] ขอแผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.2 ด้วยครับ(ขอบคุณล่วงหน้า)

[5] ขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้น ป.3 ค่ะ

[6] ขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม.3 Backward design หน่อยจ้า

[7] ขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 สำนักพิมพ์เอมพันธ์

[8] ขอแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ storytellers ชั้นป.6 ด้วยค่ะ

[9] ขอแผนการจัดการเรียนรู้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว